En boligmasse i balance

Fra ubalance til balance i boligmassen

En boligmasse i balance?

Med det mener jeg, at der på flere parametre i dag er en ubalance i boligmassen i Rødovre kommune.

F.eks.

  • Lige som flere af de øvrige kommuner på Københavns Vestegen er andelen almene boliger meget høj set i forhold til hele Region hovedstaden. I Rødovre består 46% af boligmassen af almene boliger. I Region hovedstaden under et er der 25% almene boliger.
  • Det er meget få andelsboliger i Rødovre. Kun 3% af boligmassen er andelsboliger mod 17% i hele Region hovedstaden.
  • I Rødovre er det kun ca. 27% af boligerne som er på mere end 100 m². I Regionen som helhed er det mere end 40%.

Andelen af ejerboliger i Rødovre er som i hele Region hovedstaden, 38%. Tiltrods for at andelen af ejerboliger i Rødovre svare til billedet i Regionen i øvrigt, vil jeg arbejde for, at der en prioritering af ejerboliger og også andelsboliger i forbindelse med nye boligområder. Og gerne flere boliger på over 100 m². Hvis det er disse boligtyper som prioriteres vil det betyde at vi tiltrækker flere ressource stærke familier til kommune. Det har betydning for boligområdet og for kommunens økonomi.

En boligmasse i balance er for mig også, at sammensætningen i det enkelte nye boligområde varierer hvad angår ejerform. Hvorfor er der f.eks. ingen leje- eller andelsboliger i Irmabyen? Og hvorfor er der ingen ejerboliger eller andelsboliger i udstykningen på den tidligere SPF grund?