Nærdemokrati og borgerinddragelse

Jeg vil arbejde for mere nærdemokrati og mere borgerinddragelse. Læs mere om min mærkesag her.

En ny politisk kultur
Der er behov for en ny politisk kultur i Rødovre. Jeg stiller op til kommunalvalget for at få ændret den. Det er derfor, at vi konservative, med kommunalbestyrelsesmedlem Kim Drejer Nielsen som borgmesterkandidat vil kæmpe for en ny borgmester i Rødovre.

En kommune til for borgerne
En ny politisk kultur handler om den måde, borgerne bliver mødt, når de henvender sig til kommunen. Desværre forholder det sig alt for ofte sådan, at kommunen er mod- og ikke medspiller, når borgere henvender sig. Det skal laves om. Naturligvis har borgeren ikke altid ret. Men det bør være sådan, at der bliver lyttet til borgeren, og at denne mødes med åbenhed og ikke forudindtagethed. Borgerne er ikke til for kommunen – det er omvendt.

Jeg har selv oplevet det som formand for vores lokale grundejerforening, og har fået det fortalt fra mange borgere, hvor vanskeligt det er have en konstruktiv dialog med kommunen. Jeg vil derfor arbejde for meget mere borgerinddragelse, fx i forbindelse med lovpligtige høringsfaser og andre projekter i kommunen, hvor borgerne bør høres.

Høringer om Lokalplansforslag, kommuneplaner osv.

Når Rødovre kommune sætter forslag f.eks om nye lokalplaner osv. i høring så skal det gøres mere synligt end det gør i dag. Vi konservative foreslår, at der altid sker en indkaldelse i relevante borgeres e-boks. Herudover tydelig synliggørelse i lokalmedier. Hvorfor ikke husstandsomdeling af informationsmateriale i berørte lokalområder?

Rødovre kommune bruge ressourcer på fine kulørte publikationer som udsendes flere gange om året til alle husstande. Drop dette på brug pengene på at sikre at budskabet om høringer o.lign. når ud til borgerne.

Os så det aller vigtigste. Når kommunen indkalder til høring om lokalplansforslag osv. så skal det ikke blot være fordi det er et lovkrav – det skal være fordi kommunen oprigtigt ønsker brogerne inddragelse og er villig til at lytte til det borgerne siger.

Det er ikke den oplevelse jeg som borger og grundejerforenings formand har.

Også på dette punkt er en ændring i den politiske kultur påkrævet i Rødovre kommune. 

 

Fra gummistempel til reel inddragelse
Også når det gælder idéudvikling i Rødovre Kommune trænger der til en ny politisk kultur. Alt for ofte foregår idéudvikling med udgangspunkt i en sag til kommunalbestyrelsen, typisk fra en forvaltning eller borgmesteren. Hvorfor ikke lade hele kommunalbestyrelsen blive del af idéudviklingen. I dag er kommunalbestyrelsen mere et gummistempel for idéer skabt andre steder. Borgmester og forvaltning skal have reelt modspil. Det vil vi bedre kunne give, hvis idéudvikling og projekter i stedet starter i de enkelte udvalg med baggrund i en åben debat, hvor også borgere kan deltage.