En stemme på Islev

En politiker fra Islev i kommunalbestyrelsen
Som medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre er man naturligvis ikke valgt for en særlig del af kommunen. Kommunalstyrelsen er kommunalbestyrelse for hele Rødovre. Sådan skal og bør det være. Men derfor skader det ikke, at Islev er repræsenteret af en konservativ politiker med lokale rødder. Jeg vil være din lokale kandidat i kommunalbestyrelsen.

Der sker hele tiden ting i Islev-området og de kommende år er særligt vigtige. Lad med mig blot nævne:
– Letbane med letbanestation i Islev
– ID Linjen fra Islev Torv til letbanestationen skal fuldførelse
– Byggeriet på den tidligere SPF-grund skal færdiggøres
– Ny lokalplan for Islevs Erhvervskvarter

Der bliver helt sikkert brug for en lokal konservativ politiker som vil se tingene med lokale øjne.

Særligt disse spørgsmål, ligger mig på sinde:

Lokalplan 142 Islev Erhvervskvarter
I den nye Lokalplan 142 for Islevs Erhvervskvarter lægges der op til, at virksomheder, som er afhængig af tung trafik, skal placeres i den sydlige ende af området. Det er fornuftigt at placere disse virksomheder et sted, hvor de ikke bliver til gene for områdets beboere, men det er vigtigt at nogen holder et vågent øje med at de gode intentioner i lokalplanen efterleves. Med den nuværende lokalplan, som også har intentioner om at beskytte de lokale boliger mod tung trafik, er det ikke lykkes at beskytte boligerne. Det må vi ikke risikere, at det sker med Lokalplan 142. Jeg vil derfor arbejde for, at den tunge trafik fra Islevs Erhvervskvarter ikke ledes ad Bjerringbrovej til Slotherrensvej, men i stedet direkte til Islevdalvej og motorvejen.
Lokalplanens forslag om at der gives mulighed for etablering af vej mellem Krondalvej og Brandstrupvej er en rigtig skidt idé, som vil være en kæmpe belastning for beboerne på Brandstrupvej. Det vil jeg gøre mit for at forhindre i kommunalbestyrelsen

Letbane til gavn for Islevs borgere?

Den nye Letbane (hvis den kommer) bliver et plus for plus for borgerne i Islev. Ikke et stort plus men et plus. Men den kan også betyde udfordringer for vores dele af Islev.

I forbindelse med åbningen af den nye letbane bliver dele af Islev til stationsnært område. Det betyder, at der i området kan placeres medarbejdertunge virksomheder samtidigt med, at virksomhederne pålægges restriktioner for det antal P-pladser, de må oprette. I den nye bebyggelse på SPF-grunden er der regnet med kun en P-plads pr. bolig. Med placeringen af en letbanestation på Ringvejen i det nordvestlige hjørne af Islev er det nærliggende, at mange pendlere vil parkere deres biler i lokalområdet. Så alt i alt kan vi i Islev forvente at der kommer et voldsomt pres på P-pladserne i området. Med mig i kommunalbestyrelsen vil jeg arbejde for at sikre, at dette pres ikke går ud over de lokale borgere i Islev.

Islev Badet skal være offentligt igen
Jeg er ærgerlig over at se, at Islev Badet med få undtagelser ikke er tilgængelig for borgerne på grund af meget begrænsede åbningstider. Jeg vil arbejde for, at der gøres forsøg med 1-2 ugentlige åbningsdage. Naturligvis spiller økonomien også ind her. Det skal være forsvarligt økonomisk. Men hvis en forsøgsperiode viser, at behovet er der, og borgerne benytter sig af muligheden, så må vi finde midlerne til det.

Islev Skole
Islev Skole danner en naturlig ramme for meget af det sociale liv i Islev-området. Især børn og unge bruger mange timer hver dag på og omkring skolen. Foruden den lokale skole danner den også ramme for adskillige fritidsaktiviteter i området: fritidshjem, ungdomsklubber, fodboldklubben Orient, Islev Taekwondo Klub mm.

Ved seneste ændring af skoledistrikterne i Rødovre Kommune blev det besluttet, af Islev Skole fremtidig kun skal optage elever fra den del af Islev, som ligger nord for Slotsherrensvej. Baggrunden for beslutningen er sådan set fornuftig nok, navnlig økonomisk. Overskydende kapacitet på Tinderhøj Skole og manglende kapacitet på Islev Skole. Helt klart fornuftigt ud fra økonomiske betragtninger. Men set med familierne som bor syd for Slotsherrensvejs øjne, er denne beslutning en fejltagelse. Ofte har netop ønsket om at bo tæt på skolen været hovedårsag til, at valget er faldet på Islev som stedet at bo.

For mig er sagen klar. Skole-, fritids- og sportsaktiviteter hænger sammen. Det bør det fortsat gøre! Med mig som kommunalbestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for at løse dette problem. Hvis problemet med manglende kapacitet på Islev skole er permanent, så bør kapaciteten udvides.

Der har lige været en heftig debat om den institution, som skal bygges i forbindelse med IrmaByen. Diskussionen angik ikke hvorvidt, men hvor i lokalområdet den skulle bygges. Naturligvis skal der være en institution, som kan betjene beboerne i området. Ligesom Islev også fik en. En del af baggrunden for at kapaciteten er presset på Islev Skole er også, at området på den tidligere SPF-grund bebygges. Når vi som kommune vedtager sådanne beslutninger, så må man sørge for, at der er styr på den nødvendige kapacitet – eller man måtte som minimum have meldt ud i forbindelse med projektet om SPF-grunden, at det havde som sideeffekt at Islev Skole fremtidigt ikke kunne søges af alle de borgere i Islev, der bor syd for Slotsherrensvej.

Islev Torv lukkes for trafik igen

Jeg var en af dem som syntes, at idéen med at åbne Islev Torv for gennemkørsel fra øst mod vest var en rigtig fin idé. Men nogen gange bliver man jo klogere. Mange borgere har givet udtryk for de er kede af at der er trafik på Islev Torv – ja nogen er lige frem nervøse for at bruge torvet. Jeg har selv oplevet, at billister som ser stort på at der er ensrettet på torvet.

Jeg vil arbejde for, at Islev Torv igen lukkes mod øst. Det vil også give mulighed for at benytte torve området til andre aktiviteter.